Khan hiếm bác sĩ y tế dự phòng - nld.com.vn
https://nld.com.vn/giao-duc/khan-hiem-bac-si-y-te-du-phong-2017062017591749.htm
2019-04-15 06:02:25 145
Ngành y học dự phòng là cầu nối giữa y học và y tế công cộng. Trong khi y học quan tâm đến chẩn đoán và điều trị bệnh cho một cá thể thì y tế công cộng quan tâm nhiều hơn đến phòng bệnh và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.