#1001 Các tên tiếng anh hay cho nam và nữ ý nghĩa nhất 2019
https://noithathoaphat.org.vn/cac-ten-tieng-anh-hay
2019-05-12 20:22:03 99
Tên tiếng Anh với ý nghĩa “dũng cảm”, “mạnh mẽ”. Alexandra: người trấn giữ, người bảo vệ. Andrea: mạnh mẽ, kiên cường. Bridget: sức mạnh, người nắm ...