Tiêu chuẩn thiết kế văn phòng làm việc mới nhất 2019
https://noithathoaphat.pro/blog/1158-tieu-chuan-thiet-ke-van-phong-lam-viec-moi-nhat-2019.html
2019-10-15 10:55:20 50
Trong cách thiết kế văn phòng làm việc nên chọn các loại thiết bị chiếu sáng với ánh sáng trắng như đèn tuýp, dowlight… và thường nên sử dụng các hình thức chiếu sáng gián tiếp để tránh bị lóa khi làm việc. Xem chi tiết Tiêu chuẩn ánh sáng trong văn phòng. 4.