Khoa học Máy tính - Đại học Bách Khoa - Tuyển sinh
https://oisp.hcmut.edu.vn/chuong-trinh-chat-luong-cao/ky-su-khoa-hoc-may-tinh-chat-luong-cao.html
2019-04-15 03:48:08 188
Ứng dụng cơ sở toán học, nguyên lý giải thuật, lý thuyết khoa học máy tính trong việc thiết kế mô hình và hệ thống trên máy tính - Tham gia giảng dạy là các GS, PGS, TS, ThS có bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh và nghiên cứu khoa học ít nhất 3 năm.