Ống thép Hòa Phát thông báo tuyển dụng – Ống thép Hoà Phát
http://ongthep.hoaphat.com.vn/ong-thep-hoa-phat-thong-bao-tuyen-dung/
2019-05-06 20:44:09 83
Công ty TNHH Ống thép Hoà Phát - thành viên của Tập đoàn Hòa Phát - là đơn vị sản xuất ống thép hàng đầu tại Việt Nam.