Nhà hàng Hải sản Hải Châu 3 Nguyễn Thị Nhỏ | Hải sản tươi sống
https://pasgo.vn/nha-hang/nha-hang-hai-san-hai-chau-3-nguyen-thi-nho-3103
2019-04-14 20:26:13 114
Nhà hàng Hải sản Hải Châu 3 – Nguyễn Thị Nhỏ – Thưởng thức bữa đại tiệc hải sản, hơn 50 loại hải sản tươi sống xuất xứ cả trong & ngoài nước, 200 món ăn ...