Phương pháp Giáo dục Bậc Mầm non - pathway.edu.vn
https://pathway.edu.vn/chuong-trinh-hoc-tap/mam-non/
2019-04-13 05:56:11 121
/ Phương pháp Giáo dục Bậc Mầm non Mầm non Tuệ Đức là trường đầu tiên tại Việt Nam áp dụng phương pháp Khoa học phương Tây – Montessori trên nền tảng Đạo học phương Đông để rèn luyện Nhân cách Đạo đức cho trẻ.