Đặt khách sạn với giá tốt nhất! - payment.ivivu.com
https://payment.ivivu.com/vi/
2019-04-17 11:56:23 119
Tôi đã từng đặt phòng nhiều lần tại iVIVU và rất hài lòng. Khách sạn nằm ở vị trí trung tâm nên rất thuận tiện cho việc công tác của chúng tôi, khách sạn phù hợp với giá chúng tôi yêu cầu nhân viên lại thân thiện, lần sau đi công tác ở Thành phố tôi vẫn sẽ chon khách sạn này.