Phuoc Hoa Rubber Joint Stock Company - phuruco
http://phr.vn/introduce.aspx?pid=1
2019-05-04 13:38:07 109
**Lịch sử hình thành** Công ty Cổ Phần Cao Su Phước Hòa là một trong các đơn vị có diện tích lớn trong ngành cao su Việt Nam, nằm trong vùng chuyên canh ...