Dân yên tâm bán hàng rong, không lo bị đuổi | Bạn đọc | PLO
https://plo.vn/ban-doc/dan-yen-tam-ban-hang-rong-khong-lo-bi-duoi-814299.html
2019-04-16 10:18:04 87
23 Tháng Giêng 2019 ... (PL)- Đường Lê Bình (phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) trở thành con đường bán hàng rong dành cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.