Cha di chúc để tài sản cho con gái, con trai có 'gỡ gạc' được? | Pháp ...
https://plo.vn/phap-luat/cha-di-chuc-de-tai-san-cho-con-gai-con-trai-co-go-gac-duoc-794485.html
2019-04-17 02:52:07 140
23 Tháng Chín 2018 ... (PLO)- Vấn đề pháp lý được nhiều người dân quan tâm, nhờ trợ giúp nhiều nhất là các tranh chấp trong nội bộ gia đình liên quan đến thừa kế, ...