Trung Quốc tăng mua sắt thép Việt Nam gấp 18 lần | Kinh tế ...
https://plo.vn/kinh-te/trung-quoc-tang-mua-sat-thep-viet-nam-gap-18-lan-933206.html
2020-08-23 22:55:04 44
Lượng sắt thép xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chiếm hơn 30% trong tổng lượng và chiếm 23% trong tổng kim ngạch xuất khẩu sắt thép của Việt Nam. Tính riêng trong tháng 7-2020, Việt Nam xuất khẩu sang một số thị trường tăng rất mạnh so với tháng 6-2020.