Copy of Biti's by Thu Tiên on Prezi
https://prezi.com/ianzjbunzu2d/copy-of-bitis/
2019-04-25 23:48:14 205
13 Tháng Mười 2014 ... Ngành da giầy có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, là ngành thu ... Hệ thống phân phối của biti's ... ra các sản phẩm giầy dép nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường nhưng chưa đáp ứng được tốc độ thay đổi thị hiếu người tiêu dùng. 2.4. Nguy cơ của cạnh tranh tiềm ẩn .... Phân tích môi trường vĩ mô.