Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft – Quyền riêng ...
https://privacy.microsoft.com/vi-vn/privacystatement
2019-04-16 04:52:03 162
Phần lớn các trang web của Microsoft đều sử dụng cookie, những tệp văn bản nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn mà các máy ...