Nhận vận chuyển gửi xe ô tô từ Sài Gòn ra Hà Nội | Proship.vn
https://proship.vn/news/nhan-van-chuyen-gui-xe-o-to-tu-sai-gon-ra-ha-noi/
2019-04-11 02:56:51 181
+ Chuyển gửi xe ô tô từ Sài Gòn ra Hà Nội bằng tàu hỏa: Đây là hình thức chuyển ô tô an toàn từ Sài Gòn ra Hà Nội có chi phí, thời gian và tính an toàn tốt nhất. Hiện nay ngành đường sắt có các toa dành riêng cho việc vận chuyển ô tô.