Kỹ năng bán hàng hiệu quả - Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI
https://pti.edu.vn/ky-nang-ban-hang-hieu-qua-cu139.html
2019-04-11 13:23:02 221
Khóa học "Kỹ năng bán hàng hiệu quả" của Trường Đào tạo Doanh nhân PTI giúp người nhân viên kinh doanh khẳng định mình là đối tác tin cậy với mọi khách ...