Khóa Học Quản Lý Khách Sạn Ngắn Hạn - quantrinhahang.edu.vn
https://quantrinhahang.edu.vn/dao-tao/quan-tri-khach-san
2019-04-15 15:40:15 194
Khóa học quản lý khách sạn ngắn hạn thường sẽ kéo dài 14 tháng (bao gồm học tiếng Anh) và thực tập 2 – 4 tháng tại khách sạn 3 – 5 sao do Hướng Nghiệp Á Âu giới thiệu (có cấp giấy xác nhận). Hướng Nghiệp Á Âu luôn có các lớp buổi tối cho người vừa học vừa làm.