Hai Quyển Sách “Gối Đầu Giường” Của Mọi Quản Lý Nhà Hàng ...
https://quantrinhahang.edu.vn/ky-nang-quan-ly/sach-quan-ly-nha-hang-khach-san
2019-05-01 22:02:09 89
Kinh doanh nhà hàng, khách sạn với nhiều thách thức và khó khăn cũng ... tác giả đã mang đến cuốn sách không chỉ là lý thuyết về nghề khách sạn mà còn là ...