Báo cáo kinh tế vĩ mô năm 2018 và triển vọng năm 2019 | Research ...
http://research.lienvietpostbank.com.vn/bao-cao-kinh-te-vi-mo-nam-2018-va-trien-vong-nam-2019
2019-04-23 20:20:09 296
Bức tranh kinh tế vĩ mô năm 2018 tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng tích cực: tăng trưởng GDP ở mức cao kỷ lục (7,08%); lạm phát được kiểm soát trong ...