5 thành tựu khoa học công nghệ nổi bật của Việt Nam - siu review
http://review.siu.edu.vn/khoa-hoc-cong-nghe-viet-nam/5-thanh-tuu-khoa-hoc-cong-nghe-noi-bat-cua-viet-nam/338/1516
2019-04-21 16:40:08 221
Giàn khoan tự nâng 90m nước. Đây là giàn khoan đầu tiên của Việt Nam có thể đạt tới độ sâu 90m nước, thuộc sở hữu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt ...