Công ty Cổ phần Thép Nam Kim - tài chính Việt Nam
https://s.cafef.vn/hose/NKG-cong-ty-co-phan-thep-nam-kim.chn
2019-04-16 00:46:11 85
Công ty Cổ phần Thép Nam Kim được chính thức thành lập vào ngày 23/12/2002, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận. Trụ sở chính đặt tại Đường N1, Cụm sản xuất An Thạnh, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương với diện tích hơn 43.000m2.