Thép Nam Kim giảm lãi sốc trong quý 3, từ 206 tỷ về chưa đến 1 tỷ...
https://s.cafef.vn/nkg-281807/thep-nam-kim-giam-lai-soc-trong-quy-3-tu-206-ty-ve-chua-den-1-ty-dong.chn
2019-04-16 00:46:11 79
Thép Nam Kim vừa công bố BCTC quý 3/2018 với tình hình không mấy khả quan, doanh thu giảm 9% về 3.472 tỷ đồng. Giá vốn tương ứng tăng mạnh, khiến lợi nhuận gộp giảm đáng kể, từ 395 tỷ về 168 tỷ đồng.