Kỳ vọng thoái vốn Nam Tân Uyên, cổ phiếu cao su Phước Hòa - CafeF
http://s.cafef.vn/phr-294684/ky-vong-thoai-von-nam-tan-uyen-co-phieu-cao-su-phuoc-hoa-phr-tang-phi-ma-trong-nhung-thang-dau-nam.chn
2019-05-04 13:38:07 61
7 Tháng Ba 2019 ... Theo kế hoạch, Phước Hòa sẽ thoái hết vốn trong năm 2019 và hiện ... 22:10Đi hết con đường ta mới thấy đâu là đích đến, leo hết ngọn ... Năm 2018, CTCP Cao su Phước Hòa (Mã CK: PHR) ghi nhận ... Theo đánh giá của CTCK BSC, hiện nay giá thanh lý gỗ cao su đã bình ổn ở mức 300 triệu đồng/ha.