Công ty mẹ Cao su Phước Hòa (PHR) đặt kế hoạch 1.246 tỷ đồng ...
http://s.cafef.vn/phr-295651/cao-su-phuoc-hoa-phr-bat-ngo-dat-ke-hoach-lai-truoc-thue-1246-ty-dong-nam-2019.chn
2019-05-04 13:38:07 61
13 Tháng Ba 2019 ... Năm 2018, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Cao su Phước Hòa đạt 760 ... Giá cao su thiên nhiên vẫn dự báo ở mức thấp sau khi giảm 20% ...