HPG: Thép Hòa Phát Dung Quất chính thức vận hành hệ ... - CafeF
http://s.cafef.vn/hpg-288744/hpg-thep-hoa-phat-dung-quat-chinh-thuc-van-hanh-he-thong-quan-tri-tong-the-sap.chn
2019-05-05 21:20:10 99
2 Tháng Giêng 2019 ... Ngày 01/01/2019, Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất (HPDQ) chính thức đưa hệ thống quản trị tổng thể nguồn lực doanh nghiệp SAP ...