JVC : Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật | Ban lãnh đạo | CafeF.vn
http://s.cafef.vn/hose/JVC/ban-lanh-dao.chn
2019-05-08 07:44:05 88
Thông tin giao dịch và hồ sơ Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã: JVC). Nhóm ngành: Thiết bị y tế, Chủ tịch HĐQT: Ông Đỗ Thanh Tùng, Tổng Giám đốc: ...