TBD: CTCP Thiết bị điện đã mua 1.392.862 cp, trở thành ... - CafeF
http://s.cafef.vn/tbd-256876/tbd-ctcp-thiet-bi-dien-da-mua-1392862-cp-tro-thanh-cdl-tu-342018.chn
2019-05-09 08:44:13 78
6 Tháng 4 2018 ... Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (UpCOM) ... TBD: CTCP Thiết bị điện đã mua 1.392.862 cp, trở thành CĐL từ 3.4.2018 ...