Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình - s.cafef.vn
https://s.cafef.vn/hose/HBC-cong-ty-co-phan-tap-doan-xay-dung-hoa-binh.chn
2019-04-13 13:30:19 109
Tiền thân của Hòa Bình là văn phòng xây dựng Hòa Bình thuộc Công ty Xây dựng dân dụng và công nghiệp thành lập từ năm 1987.