POS (Điểm Bán Hàng) Là Gì? - s3co.vn
https://s3co.vn/pos-diem-ban-hang-la-gi/
2019-08-30 17:10:09 143
POS là thuật ngữ viết tắt của Point Of Sales, dùng để chỉ các điểm phân phối hàng hoá (điểm bán lẻ) được một cá nhân hay doanh nghiệp tổ chức, ví dụ: cửa hàng tạp hoá, chuổi cửa hàng thời trang, cửa hàng trưng bày và mua sắm v.v.