Việt Sử Toàn Thư | Đọc Truyện - Đọc Sách Miễn Phí
https://sachvui.com/ebook/viet-su-toan-thu.1.html
2019-11-06 14:30:06 81
Việt Sử Toàn Thư là tên của 1 quyển sách về Lịch sử Việt Nam do sử gia Phạm Văn Sơn biên soạn năm 1960. Theo Phạm Văn Sơn thì ông "hy vọng tác phẩm này sẽ hợp với nhu cầu của tình thế một phần nào, góp được ít nhiều công quả cần thiết cho sự phát triển và …