Nhà Giả Kim | Đọc Truyện - Đọc Sách Miễn Phí
https://sachvui.com/ebook/nha-gia-kim.149.html
2020-06-02 16:10:04 98
Tiểu thuyết Nhà giả kim của Paulo Coelho như một câu chuyện cổ tích giản dị, nhân ái, giàu chất thơ, thấm đẫm những minh triết huyền bí của phương Đông. Trong lần xuất bản đầu tiên tại Brazil vào năm 1988, sách chỉ bán được 900 bản.