Nhà Giả Kim - Chương 1 - Đọc Sách online
https://sachvui.com/doc-sach/nha-gia-kim/chuong-1.html
2020-06-02 16:10:04 85
Nhà giả kim cầm lên một quyển sách mà ai đấy trong đoàn người đã mang đến. Lật qua những trang sách, ông ta thấy câu chuyện về Narcissus. Nhà giả kim biết về huyền thoại của Narcissus, một chàng trai trẻ hàng ngày quỳ bên một hồ nước để trầm tư về vẽ đẹp của ...