Thế nào là kinh doanh vận tải? | SanVanChuyen.vn
https://sanvanchuyen.vn/the-nao-la-kinh-doanh-van-tai/
2019-11-07 16:00:08 119
- Kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp là hoạt động kinh doanh vận tải trong đó đơn vị kinh doanh vừa thực hiện công đoạn vận tải, vừa thực hiện ít nhất một công đoạn khác trong quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ và thu cước phí vận tải thông qua doanh thu từ sản phẩm ...