Học bổng Tiến sĩ, Viện nghiên cứu tiên tiến Khoa học và Công nghệ ...
https://scholarshipplanet.info/vi/scholarship/hoc-bong-tien-si-vien-nghien-cuu-tien-tien-khoa-hoc-va-cong-nghe-nhat-ban-2018/
2019-04-21 18:52:22 119
Viện nghiên cứu tiên tiến Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JAIST) mở đơn học bổng tiến sĩ cho sinh viên quốc tế. Mục đích của học bổng nhằm thu nhận ...