Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)
https://scholarshipplanet.info/vi/university/vien-khoa-hoc-va-cong-nghe-tien-tien-han-quoc-kaist/
2019-04-21 18:52:22 125
Lịch sử thành lập trường: Viện Khoa học & Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) ... Nghiên cứu tại KAIST tập trung vào khoa học cơ bản và đổi mới công nghệ, ...