Học ngành công nghệ thực phẩm ra làm công việc, chức vụ gì?
https://sciencevietnam.com/hoc-cong-nghe-thuc-pham-ra-truong-lam-gi
2019-11-26 02:00:07 144
Xu hướng học ngành công nghệ thực phẩm ra làm các công việc liên quan đến kỹ thuật như KCS, R&D, QA – QC đang trở thành xu hướng, vì tính chất công việc cũng như mức lương khá phù hợp . Sau khi học ngành công nghệ thực phẩm, Bạn có thể lựa chọn nhiều công việc phù hợp với …