Ngành chế biến thực phẩm là gì?
https://sciencevietnam.com/nganh-che-bien-thuc-pham-la-gi
2019-11-27 04:40:12 96
Ngày nay, Ngành chế biến thực phẩm là ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật — chế biến đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội vì được ứng dụng rộng rãi nhất trong cuộc sống và được nhiều học sinh, sinh viên quan tâm.