Hội chợ Việc làm Trường Đại học Cần Thơ ngày 03/11/2018
https://scs.ctu.edu.vn/hoi-cho-viec-lam/116-hoi-cho-viec-lam-truong-dai-hoc-can-tho-ngay-03-11-2018
2019-04-13 14:44:15 120
Đối tượng tham gia: Sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và đã tốt nghiệp của trường Đại học Cần Thơ và các đối tượng sinh viên khác có nhu cầu 3. Đơn vị phối hợp tổ chức: Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP.