Talk show "TẬU việc làm tốt nhờ bí kíp "Tiếng Anh" ngày 3/3/2019
https://scs.ctu.edu.vn/dao-tao/129-talk-show-tau-viec-lam-tot-nho-bi-kip-tieng-anh-ngay-3-3-2019
2019-04-13 20:00:17 79
Trường Đại học Cần Thơ thân mời các bạn sinh viên tham dự Talk show "TẬU việc làm tốt nhờ bí kíp "Tiếng Anh" do Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ phối hợp cùng VietHope tổ chức.