Câu hỏi thường gặp | Viện Đào tạo Sau đại học - Trường Đại học...
https://sdh.ueh.edu.vn/cau-hoi-thuong-gap.html
2020-07-17 10:00:05 52
Các môn cần học bổ sung: Nguyên lý Tài chính – Ngân hàng, Quản trị học, Kinh tế vi mô, Kinh tế vĩ mô, Xác suất thống kê, Toán cao cấp. (mỗi môn 02 tín chỉ).