Kinh tế học Ứng dụng - Đại học Kinh tế TPHCM – Khoa ...
https://se.ueh.edu.vn/vi/kinh-te-hoc-ung-dung/
2020-07-13 03:50:07 88
KINH TẾ HỌC ỨNG DỤNG (APPLIED ECONOMICS)Giới thiệu. Chương trình đào tạo chuyên ngành kinh tế học ứng dụng được xây dựng dựa vào chương trình đào tạo chuyên ngành kinh tế học trước đây, bổ sung và điều chỉnh theo hướng tập trung trang bị cho sinh viên nhiều hơn các công cụ phân tích, bao gồm phân tích thị ...