Bảo lãnh đi Mỹ định cư diện F4 - Thông tin cần ... - SG VISA
https://sgvisa.org/bao-lanh-di-my-dinh-cu-dien-f4-thong-tin-can-biet-ve-ho-so/
2019-04-15 16:54:25 144
Các cơ quan Chính Phủ xét duyệt hồ sơ F4. Sở Di Trú & Nhập Tịch Mỹ (USCIS) chấp thuận và chuyển hồ sơ đến Trung Tâm Thị Thực Quốc gia (NVC). NVC xếp lịch phỏng vấn và chuyển về Lãnh sự quán Mỹ; Xem thêm: Lịch xét duyệt hồ sơ tại NVC các diện bảo lãnh định cư (Visa ...