Instashop X Shopee - Shopee Việt Nam | Mua và Bán Trên Ứng ...
https://shopee.vn/ig/
2019-08-30 13:55:13 35
Thật tuyệt Đang bán hàng trên Instagram thì thấy ứng dụng này, kết nối cũng dễ.Mình chuyển ảnh từ Insta sang Shopee để đăng bán, xong khách chat và thanh toán trên Shopee luôn, quá tiện.