Các chức danh và phòng ban ở trường học - Học tiếng anh cho ...
https://sites.google.com/site/tienganhnguoidilam/hoc-tieng-anh-giao-tiep/chu-de-hoc/cac-chuc-danh-va-phong-ban-o-truong-hoc
2019-04-22 12:46:13 236
Hoc tieng anh online - Lớp học tiếng anh online, tieng anh giao tiep, tu hoc tieng anh, học tiếng anh ... ban rất quen thuộc, nhưng khi được nhắc đến bằng Tiếng Anh thì khá lạ lẫm với một số người. ... /ˈsuːpəvʌɪzə ruːm/: Phòng giám thị; Medical room /ˈmɛdɪk(ə)l ruːm/: Phòng y tế ... Ô NHIỄM ÁNH SÁNG LÀ GÌ?