Ebook "Điểm chết trong kinh doanh nhà hàng" - Trung tâm Smart Goal
https://smartgoal.vn/ebook-diem-chet-trong-kinh-doanh-nha-hang/
2019-05-02 04:56:07 121
Lâu rồi mới đọc một cuốn sách lạ, lạ không chỉ ở câu chữ bình dị, dễ hiểu, mà ... Nhưng, dưới góc độ những người kinh doanh nhà hàng, những quản lý nhà hàng ... coi thường việc nâng cao chất lượng nhà hàng, hay không có một kế hoạch ... dành cho những người ham muốn Kinh doanh về mảng Ẩm Thực, Nhà hàng.