Tiếng Anh Chuyên Ngành Kế toán - Tài chính (ICFE) - Smart Train
https://smarttrain.edu.vn/tieng-anh-ke-toan-tai-chinh-icfe/
2019-05-05 14:34:02 172
25 Tháng Giêng 2017 ... ... Anh ngữ cần thiết để phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán - tài ... sử dụng tiếng Anh trước khi học và thi lấy các bằng cấp kế toán – tài chính ... cao cấp với phòng học máy lạnh, thư viện sách tham khảo, phòng máy ...