Spec là gì ? Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ... - Sửa nhà HCM
https://suanhahcm.net/spec-la-gi/
2020-02-06 11:50:05 95
Hệ thống này còn làm giảm nguy cơ cháy nổ và đảm bảo các vât liệu kết cấu. HỆ THỐNG THANG MÁY. Trong một vài trường hợp, hệ thống điện nhẹ còn bao gồm cả hệ thống thang máy. Nó giúp cấp điện cho thang máy để chở con người, hàng hoá,….