Giới thiệu về quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm ... - Google Support
https://support.google.com/google-ads/answer/3246303?hl=vi
2019-04-27 00:54:03 80
Khi mọi người tìm kiếm doanh nghiệp lân cận trên Google.com hoặc Google Maps (ví dụ: "cà phê gần đây"), họ có thể nhìn thấy các quảng cáo đi kèm kết quả ...