Đưa quảng cáo của bạn lên phía trên kết quả tìm kiếm của Google ...
https://support.google.com/google-ads/answer/1722087?hl=vi
2019-04-27 08:36:03 57
Chỉ tối đa 4 quảng cáo đủ điều kiện hiển thị bên trên kết quả tìm kiếm. ... các quảng cáo khác và kết quả tìm kiếm trên trang cũng như các tín hiệu và thuộc tính ...