Giới thiệu về chiến dịch video ngoài luồng - Google Ads Trợ giúp
https://support.google.com/google-ads/answer/7665144?hl=vi
2019-04-27 23:56:35 71
Quảng cáo ngoài luồng phát là quảng cáo video dành riêng cho thiết bị di ... Quảng cáo phát tự động phát ở chế độ tắt tiếng khi chúng hiển thị trên màn hình.